Dôležitosť LED Street Light

LED osvetlenie a tradičné svetlá svetiel svetiel, LED svetlá by mali najprv zvážiť obmedzené použitie plného svetelného toku do efektívneho rozsahu expozície, požiadavky na osvetlenie osvetlenia cestného osvetlenia, Preto vedené pouličné osvetlenie môže účinne kontrolovať rozsah svetla tak, aby svetlo vyžarované svetelnou trubicou vo forme dlhého pásu pozdĺž cesty sa rozšírilo a zároveň zabránilo nárazu oslnenia, čo je nový dizajn LED osvetlenia vyššieho nároku.


LED Street lampy v oblasti LED je dôležitý stav rozvoja, LED pouličné svetlá a tradičné pouličné lampy v porovnaní so značnou výhodou, najmä v oblasti ochrany životného prostredia, úspory energie a ďalšie aspekty rozvoja sociálnej energie je v súlade s trendom. Ako cestné zariadenie LED osvetľujú úsilie o podporu politiky, čím sa jej marketing stáva priaznivejším. Dizajn LED street lampy je stále priestor pre vývoj, s technologickými prelommi, LED svetla ukáže v období rýchleho vývoja.


V krajine je silná podpora, viedol veľké množstvo aplikácií v uličné osvetlenie, LED TV, LED displej, teraz LED v Číne, hybnosť je veľmi populárny, ale aj výhody smeru investície transformácie. V rovnakej dobe, stav podpory LED priemyslu je trochu efekt, viedol osvetlenie LED osvetlenie najväčšie oblasti aplikácie, ale napriek súčasnej dynamike domácich LED svetla, ale v porovnaní s cudzím územím, domáce LED priemyslu je stále na prvom mieste. Čínska miestna a ústredná vláda však podporuje veľký počet domácich výrobcov finančných prostriedkov, čo domácich výrobcov LED diód zabíja väčšinu domácich trhov s LED.

Z dlhodobého vývoja vedúcich svetiel, vzhľadom na celosvetový trend znižovania emisií uhlíka, bude všeobecný dopyt po svetelnom priemysle osvetlenia LED veľmi veľký. LED svetlá alebo úspory energie a výhody ochrany životného prostredia aj naďalej rozvíjať!